DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 45

© 2013 Didaktik s.r.o.
44
31. Převracený hranol
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Modelové těleso hranol
1
Zdroj napětí
1
Clona se 3 štěrbinami
2
Vodič
Pokus 31.1.
Pravoúhlý - rovnoramenný hranol postavíme asi do vzdálenosti 20 cm od lampy tak, aby přepona stála obvykle k
dopadajícím světelným paprskům. Tři vzájemně rovnoběžné světelné paprsky spadají na vrchní polovinu hranolu.
Dvakrát se opakujícím totálním odrazem na hranách této pravoúhlé-rovnoramenné prizmy probíhají vycházející
světelné paprsky rovnoběžně se zacházejícími, avšak jiným směrem. K tomu se dvakrát opakujícím odrazem obrátí
sled tří světelných paprsků. Obě ramena hranolu mají funkci dvou na sobě obvykle stojících ploských zrcadel.
Upozornění
: u dvou za sebou stojících převracených hranolů, které společně svírají pravý úhel, může nastat úplná
inverze obrazu (nahoře - dole,vlevo - vpravo).
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...78
Powered by FlippingBook