DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 46

© 2013 Didaktik s.r.o.
45
32. Torricelliho hranol
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Modelové těleso hranol
1
Zdroj napětí
1
Clona se 2 štěrbinami
2
Vodič
Pokus 32.1.
Hranol postavíme tak, aby dopadající paprsek a přepona byly navzájem rovnoběžné. Při přechodu ze vzduchu do
akrylového skla se dopadající světelný paprsek částečně odráží, částečně je lomený ke kolmici. Dopadající a
odražený světelný paprsek svírají pravý úhel. Lomený světelný paprsek se úplně odráží na přeponě a na druhém
rameni hranolu je při přechodu z akrylového skla do vzduchu lomený od kolmice. Dopadající a vystupující paprsek je
posunut rovnoběžně.
Upozornění
: hranol se podle Torriceliho používá k obrácení obrazu, stačí jen zaměnit nahoře za dole a nesmí se
změnit tok paprsků.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...78
Powered by FlippingBook