DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 47

© 2013 Didaktik s.r.o.
46
33. Lomivý účinek spojné čočky
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Duté těleso plankonvexní
1
Zdroj natětí
1
Modelové těleso hranol
4
Vodič
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Skleněná nádoba
2
Clona se 3 štěrbinami
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 33.1.
Optickou osu zakreslíme pomoci centrofixu. Symetricky k optické ose postavíme dvě lampy s clonou se 3
štěrbinami a plankonvexní čočku. Vzdálenost mezi dvěma lampami a plankonvexní čočkou činí deset centimetrů.
Všechny vzájemně rovnoběžné světelné paprsky proběhnou spojnou čočkou nejprve bez lomu, která je naplněna
vzduchem. Spojná čočka se pomalu naplní vodou. Světelné paprsky probíhající vodou se odchýlí z horizontální dráhy.
Průsečíky se označí optickou osou.
Poznatky:
Každé dva s osou rovnoběžné dopadající světelné paprsky, které leží stejně daleko od optické osy, se protínají
vzájemně v jednom bodě po průchodu vypouklou čočkou, ohnisku.
Pro paprsky, které jsou více vzdálené od osy, leží tento bod blíže k čočce, než pro paprsky, které jsou blíže k ose.
Oblast, ve které ohniska leží, se nazývá ohnisková skvrna.
Konvexní (vypouklá) čočka sbírá s osou rovnoběžné dopadající světelné paprsky v ohniskové skvrně, a proto se
nazývá spojná čočka.
Pokus 33.2.
Obě clony se 3 štěrbinami nahradíme dvěma clonami s jednou štěrbinou. Namísto plankonvexní čočky použijeme
modelové těleso hranolu. Pozorujeme-li lom světla na optickém hranolu, poznáme tak, proč má plankonvexní čočka
vlastnosti umožňující sbírání světla.
Upozornění
: optický hranol slouží jako „degenerační“ spojná čočka.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...78
Powered by FlippingBook