DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 48

© 2013 Didaktik s.r.o.
47
34. Lomivý účinek rozptylné čočky
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Duté těleso plankonkávní
4
Vodič
1
Modelové těleso hranol
1
Skleněná nádoba
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
2
Clona se 3 štěrbinami
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 34.1.
Optickou osu zakreslíme pomoci centrofixu. Symetricky k optické ose postavíme plankonkávně dvě lampy a
modelové těleso. Vzdálenost mezi lampami a plankonkávní čočkou činí deset centimetrů. Všechny vzájemně
rovnoběžné světelné paprsky probíhají nejprve bez lomu rozptylnou čočkou, která je naplněna vzduchem. Dutá čočka
se pomalu naplňuje vodou. Světelné paprsky probíhající vodou se odchýlí od horizontální dráhy a rozptýlí.
Zakreslíme-li pomoci centrofixu polohu plankonkávní (ploskoduté) čočky stejně jako průběhy světelných paprsků,
poznáme tak, že se prodloužení světelných paprsků protínají asi v jednom bodě, ležícím na optické ose. Tento bod se
nazývá zdánlivé ohnisko rozptylné čočky.
Pokus 34.2.
Pro vysvětlení lomivého účinku rozptylné čočky umístíme lampu s jednoduchou mezerou a pravoúhlou-
rovnoramenným hranolem podle příslušného nákresu. Dolní polovina hranolu znázorňuje část rozptylné čočky. Na
základě známého světelného lomu na optickém hranolu poznáme lomivý účinek rozptylné čočky.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...78
Powered by FlippingBook