DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 49

© 2013 Didaktik s.r.o.
48
35. Poloha ohniska při bikonvexní čočce
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
2
Clona se 3 štěrbinami
4
Vodiče
2
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Barevný filtr červený
1
Pravítko
1
Barevný filtr zelený
Pokus 35.1.
Optickou osu zakreslíme centrofixem. Obě lampy postavíme symetricky k optické ose, stejně tak symetrickou
vypouklou čočku, kterou tvoří obě plankonvexní čočky. Vzdálenost jednoho vrcholu čočky od lampy činí asi 10 cm.
Nejprve použijeme lampu bez clony se štěrbinou. Rovnoběžně s osou dopadající světlo se sbírá v ohniskové skvrně,
která je asi 17 cm vzdálená od symetrické roviny bikonvexní čočky. Podle dalšího poznáme rozptyl.
Jestliže zasuneme štěrbinovou clonu s jedním rozštěpem, poznáme dva dopadající s osou rovnoběžné světelné
paprsky, které mají stejnou vzdálenost od optické osy. Oba tyto světelné paprsky jsou dvakrát lomeny a vzájemně se
protínají v ohnisku, které leží na optické ose.
Pokus 35.2.
Jestliže vložíme do lampy obě clony se 3 štěrbinami, poznáme, že ohniska vždy dvou dopadajících světelných
paprsků, které jsou od optické osy ekvidistantní, se nekryjí. Zbarví-li se dopadající světelné paprsky pomoci
barevného filtru, poznáme, že dopadající světelné paprsky dál od osy se vzájemně protínají blíže vrcholu čočky než
paprsky, které jsou blíže osy. Protože je čočka symetrická, je také poloha obou ohnisek symetrická.
Upozornění
: ohnisková vzdálenost tlustých čoček nesmí být měřena rovinnou souměrností, nýbrž oběma hlavními
rovinami. Poloha obou hlavních rovin je symetrická k rovinné souměrnosti bikonvexní čočky.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...78
Powered by FlippingBook