DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 5

© 2013 Didaktik s.r.o.
4
Úvod - návody k pokusům
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z klasické optiky a základů vlnové optiky. Je určena k demonstračním
soupravám „DL720-1G Optika na magnetické tabuli“ a to „DL715-1A Modul 1“, „DL715-1B Modul 2“ a „DL715-1C
Modul 3“ dodávaných naší firmou Didaktik s.r.o.
v pokusech je výčet materiálu rozdělen na 2 skupiny označené „Materiál“ a „Nutné příslušenství“. První
skupina je materiál, který je součástí souprav. Druhá skupina je materiál, který není součástí souprav a kde se
předpokládá, že tyto součástky, popř. měřící přístroje nebo zdroje, škola vlastní. Nutným příslušenstvím je
libovolná bílá magnetická tabule nebo „DS103-1A Magnetická tabule, komplet“.
Pár slov o firmě
Firma Didaktik® je tradičním dodavatelem učebních pomůcek pro všechny typy škol. Firma vznikla v roce 1993
jako výhradní zastoupení firmy Didaktik družstvo pro Českou republiku, v současné distribuuje učební pomůcky firma
Didaktik Iška s.r.o., a máme výhradní zastoupení i pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Didaktik družstvo se zabývá
vývojem a výrobou učebních pomůcek přes 25 let a v současné době zaměstnává přes 350 zaměstnanců. Výrobky
jsou určeny nejen pro český a slovenský trh, ale převážná část (asi 90%) se jich vyváží do zemí Evropské unie,
především do německy mluvících zemí.
Naše učební pomůcky používají v současné době stovky základních a středních škol a jsou taktéž využívány k
přípravě budoucích pedagogů na vysokých školách. Hodnota učebních pomůcek dodaných na naše školy od vzniku
společnosti přesahuje desítky milionů korun. Fyzikální pomůcky vyráběné firmou Didaktik jsou vyvinuty především ve
spolupráci s rakouskou firmou NTL, kterou zastupujeme v ČR, a je zárukou vysoké kvality. O ní svědčí i některá
ocenění z výstav jako i skutečnost, že našemu výrobnímu závodu byl udělen certifikát kvality ISO 9001.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků, a pokud je to možné,
samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat, a pod Vašim vedením přinese žákům
nové poznatky s fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...78
Powered by FlippingBook