DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 50

© 2013 Didaktik s.r.o.
49
36. Poloha ohniska tenké plankonvexní čočky
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Modelové těleso plankonvexní
4
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 36.1.
Nejprve zakreslíme optickou osu. Obě lampy a plankonvexní čočku umístíme symetricky k optické ose podle
příslušného nákresu. Zakreslíme pozici světel a polohu plankonvexní čočky pomoci centrofixu.
Do obou lamp zasuneme po jedné štěrbinové cloně s jednou štěrbinou, takže budou viditelné dva s osou
rovnoběžné dopadající světelné paprsky. Po průchodu čočkou se vzájemně protnou v ohnisku F, které zakreslíme.
Jestliže odstraníme štěrbinové clony, tak obdržíme dva rovnoběžné svazky paprsků. Po jejich průchodu čočkou
poznáme rozptyl.
Obě štěrbinové clony opět zasuneme a plankonvexní čočku otočíme. Ohnisko (průsečík obou lomených paprsků)
leží teď blíže čočky. Důvod tohoto jednání je opodstatněn polohou obou hlavních rovin.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...78
Powered by FlippingBook