DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 51

© 2013 Didaktik s.r.o.
50
37. Poloha ohniska tlusté plankonvexní čočky
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Stínové těleso polokoule
4
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 37.1.
Nejprve zakreslíme optickou osu. Obě lampy a půlkruhové modelové těleso postavíme symetricky k optické ose
podle příslušného nákresu, jejich polohu zakreslíme centrofixem. Obě štěrbinové clony zasuneme do lamp, takže
vzniknou dva s osou rovnoběžné dopadající světelné paprsky. Oba tyto světelné paprsky se po průchodu čočkou
protínají v jednom bodě na optické ose, ve svém ohnisku. Toto ohnisko zakreslíme. Toto ohnisko leží blíže čočce než
příslušné ohnisko při použití tenké čočky.
Odstraníme-li obě štěrbinové clony, obdržíme dva s osou rovnoběžné dopadající světelné svazky. Po průchodu
optickou čočkou poznáme rozptyl.
Zasuneme-li opět obě štěrbinové clony a čočku otočíme, poznáme zmenšení ohniskové vzdálenosti. Vysvětlení
vyplývá z polohy obou hlavních rovin plankonvexní čočky.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...78
Powered by FlippingBook