DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 52

© 2013 Didaktik s.r.o.
51
38. Lomivý účinek spojné čočky a rozptylné čočky na divergentní světelné paprsky
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Stínové těleso polokoule
1
Zdroj napětí
1
Clona se 3 štěrbinami
2
Vodič
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 38.1.
Nejprve zakreslíme pomoci centrofixu optickou osu. Lampu (sepnutý spínač) a půlkruhové modelové těleso
postavíme symetricky k optické ose podle příslušného nákresu. Do lampy zasuneme štěrbinovou clonu se 3
štěrbinami. Střední světelný paprsek proběhne nezlomený do optické osy. Oba ostatní světelné paprsky se při
průchodu optickou čočkou zlomí. Světelné paprsky se vzájemně protínají v jednom bodě na optické ose.
Upozornění
: výchozí bod těchto tří paprsků je bod předmětu, průsečík lomených světelných paprsků je reálný
obrazový bod.
Lampu posuneme blíže k vypouklé čočce podél optické osy. Průsečík lomených světelných paprsků se vzdaluje
pořád více od čočky.
Upozornění
: čím víc se bod předmětu přiblíží čočce, tím více se od ní oddálí obrazový bod.
Lampu přisuneme tak daleko, aby divergentní dopadající světelný svazek byl po průchodu čočkou rovnoběžný s
osou. Světelné paprsky přicházející z ohniska jsou lomeny konvexní čočkou rovnoběžnou s osou.
Upozornění
: jestliže je bod předmětu identický s ohniskem spojné čočky, postupuje obrazový bod do nekonečna.
Jestliže přiblížíme lampu blíže ke spojné čočce, nevystačí její optická lámavost, aby docílila konvergentní průběh
paprsků, světelné paprsky zůstanou po lomu divergentní.
Jestliže se bod předmětu nachází mezi ohniskem a konvexní čočkou, nemáme žádný reálný obrazový bod.
Použijeme-li místo konvexní čočky konkávní čočku a pokus opakujeme, poznáme, že konkávní čočka může
divergentní dopadající světelné paprsky jen rozptýlit. Pomoci konkávní čočky nemůže být žádný bod předmětu
zobrazen jako reálný obrazový bod.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...78
Powered by FlippingBook