DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 53

© 2013 Didaktik s.r.o.
52
39. Soustava čoček
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Stínové těleso polokoule
1
Zdroj napětí
1
Modelové těleso plankonkávní
4
Vodič
2
Clona se 3 štěrbinami
1
Centrofix smývatelný
2
Modelové těleso plankonvexní
1
Pravítko
Pokus 39.1. Dvě spojky posunou ohnisko:
Do lampy zasuneme clonu se 3 štěrbinami. Jednu plankonvexní čočku zasuneme symetricky ke středu světelného
paprsku, takže tento světelný paprsek představuje optickou osu. Tuto čočku posuneme tak daleko, že světelné
paprsky, které přicházejí z ohniska, proběhnou rovnoběžně s osou tedy lomenými světelnými paprsky. Druhou
plankonvexní čočku přidáme těsně vedle první podle příslušného nákresu. Rovnoběžné světelné paprsky se zlomí
tak, že proběhnou ohniskem. Jestliže tuto druhou plankonvexní čočku odsuneme od první čočky podle příslušného
nákresu, tak se s ní posune i ohnisko beze změny ohniskové vzdálenosti.
Upozornění
: tato soustava čoček se často používá v praxi jako čočka kondenzoru k ozáření např. diapozitivů.
Pokus 39.2. Tenká čočka a tlustá čočka:
Nejprve zakreslíme optickou osu pomoci centrofixu. Symetricky k optické ose postavíme obě lampy a
plankonvexní čočku podle příslušného nákresu. Do obou lamp zasuneme po jedné cloně se 3 štěrbinami, takže
vznikne šest s osou rovnoběžných světelných paprsků. Před první plankonvexní čočku umístíme nejprve druhou
plankonvexní čočku a pak i těleso ve tvaru půlkruhu. Tím vytvoříme nejprve tenkou a pak hrubou bikonvexní čočku.
Poloha obou ohnisek se srovná. Tlusté čočky mají větší optickou lámavost.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...78
Powered by FlippingBook