DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 54

© 2013 Didaktik s.r.o.
53
Pokus 39.3. Posuneme-li čočku, změníme ohniskovou vzdálenost:
Obě plankonvexní čočky tvoří nejprve symetrickou bikonvexní čočku (nákres). Zakreslíme ohnisko. Potom
posuneme plankonvexní čočku podle příslušného nákresu. Čím větší je vzdálenost mezi oběma čočkami, tím silněji
se lámou světelné paprsky, tím se zmenší ohnisková vzdálenost soustavy čoček.
Pokus 37.4. - lámavost tlustých čoček převažuje:
Nejprve zakreslíme optickou osu. Obě lampy a plankonkávní čočku umístíme symetricky k optické ose podle
příslušného nákresu. Následující pokusy provedeme nejprve se štěrbinovými clonami a potom bez nich.
Konkávní čočka má rozptylový účinek. Jestliže přiložíme těleso ve tvaru půlkruhu ke konkávní čočce jako
plankonvexní čočku, převažuje lámavost spojky. Ohniskovou skvrnu vyznačíme.
Těleso ve tvaru půlkruhu zaměníme za tenkou plankonvexní čočku. Lámavost této spojky odpovídá asi lámavosti
rozptylné čočky. Ohnisková vzdálenost soustavy čoček je velká, celkově nevznikne skoro žádný lom. Odsuneme-li
plankonvexní čočku od rozptylné čočky, tak se zmenší ohnisková vzdálenost soustavy čoček.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...78
Powered by FlippingBook