DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 56

© 2013 Didaktik s.r.o.
55
41. Zvláštní dráhy paprsků na plankonvexní čočce
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Modelové těleso plankonvexní
2
Vodiče
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 41.1.
Lampu postavíme tak, aby středem panelu probíhal vodorovný světelný paprsek. Tento paprsek slouží jako
optická osa a zakreslíme jej. Plankonvexní čočku postavíme symetricky k optické ose (vzdálenost podle nákresu).
Polohu plankonvexní čočky zakreslíme.
Lampu posuneme tak, aby vznikl s osou rovnoběžný dopadající světelný paprsek. Po dvojlomu protíná optickou
osu v ohnisku. Průběh světelného paprsku zakreslíme.
Nyní lampu posuneme dolů tak, aby světelný paprsek prostupoval ohniskem a odtamtud vyšel po dvojlomu
rovnoběžně s osou. Také tento průběh paprsku zakreslíme.
Pokus 41.2
Nyní posuneme lampu tak, aby světelný paprsek probíhal středem plankonvexní čočky. Světelný paprsek se při
průchodu spojnou čočkou celkově jen rovnoběžně posune. Také tento světelný paprsek zakreslíme.
Dohromady obdržíme průběh tří zvláštních světelných paprsků, totiž ohniskového paprsku, středového paprsku a
s osou rovnoběžného dopadajícího světelného paprsku.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...78
Powered by FlippingBook