DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 57

© 2013 Didaktik s.r.o.
56
42. Zvláštní dráhy paprsků u konkávní čočky
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Modelové těleso plankonkávní
2
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 42.1.
Lampu postavíme tak, aby vodorovný světelný paprsek probíhal středem panelu. Tento paprsek zakreslíme a
slouží jako optická osa. Konkávní čočku postavíme ve středu panelu symetricky k optické ose, její polohu zakreslíme.
Lampu posuneme tak, aby světelný paprsek proniknul středem čočky. Po průchodu čočkou se odpadající světelný
paprsek přesune nyní rovnoběžně k dopadajícímu světelnému paprsku. Průběh světelného paprsku zakreslíme.
Pokus 42.2.
Lampu teď posuneme tak, aby vznikl s osou rovnoběžný dopadající světelný paprsek. Po dvojlomu je směr
světelného paprsku odváděn od optické osy. Světelný paprsek zakreslíme.
Jestliže světelný paprsek prodloužíme dozadu, protíná tak optickou osu ve virtuálním ohnisku.
Pokus 42.3.
Lampu posuneme tak, aby světelný paprsek po lomu na plankonvexní čočce probíhal rovnoběžně s osou. Také
tento průběh paprsků zakreslíme. Jestliže prodloužíme dopadající světelný paprsek, protíná tak toto prodloužení
optickou osu ve virtuálním ohnisku.
Dohromady obdržíme průběh zvláštních světelných paprsků (ohniskový paprsek, středový paprsek, dopadající
paprsek rovnoběžný s osou) na plankonkávní čočce.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...78
Powered by FlippingBook