DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 58

© 2013 Didaktik s.r.o.
57
43. Dráha paprsků při konstrukci obrazu na spojné čočce
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
2
Modelové těleso plankonvexní
2
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 43.1.
Ve středu základního panelu zakreslíme optickou osu. Z plankonvexní čočky vytvoříme bikonvexní čočku,
umístíme ji 34 cm od pravého okraje základního panelu symetricky k optické ose. Polohu spojky zakreslíme. Ve
vzdálenosti 17 cm od levého vrcholu čočky zakreslíme předmět G
1
o velikosti G
1
= 5 cm.
Lampu postavíme tak, aby s osou rovnoběžně dopadající paprsek probíhal vrcholem G
1
. Dopadající a lomený
paprsek zakreslíme.
Potom lampu posuneme tak, aby středový paprsek probíhal vrcholem předmětu. Také tento průběh paprsku
zakreslíme.
Upozornění
: oba světelné paprsky mohou být při tomto experimentu viditelné s pomoci dvojí lampy zároveň.
V průsečíku obou světelných paprsků vzniká reálný, zvětšený a obrácený obraz, protože se zde oba lomené
světelné paprsky vzájemně protínají a označují tak reálný obrazový bod. Obraz B
1
zakreslíme.
Poté zakreslíme předmět G
2
ve vzdálenosti 10 cm od G
1.
Lampu posuneme tak, abychom pomoci středového
paprsku, který opět zakreslíme, mohli zjistit obraz B
2
. Také tento reálný obraz zakreslíme.
Tímto pokusem můžeme zjistit: :
čím je větší vzdálenost předmětu, tím je menší vzdálenost obrazu.
čím je větší vzdálenost předmětu, tím je menší velikost obrazu.
Pokus 43.2.
Pokus ukazuje vznik přímého, zdánlivého a zvětšeného obrazu (účinek lupy). Nejprve zakreslíme optickou osu,
stejně tak polohu spojné čočky, kterou umístíme v pravé polovině základního panelu symetricky k optické ose.
Předmět G (G = 5 cm) zakreslíme ve vzdálenosti 5 cm od levého vrcholu čočky, tedy v jednoduché ohniskové
vzdálenosti.
Lampu umístíme tak, aby s osou rovnoběžný dopadající světelný paprsek probíhal vrcholem předmětu G. Průběh
dopadajícího a lomeného světelného paprsku zakreslíme.
Pak lampu pootočíme tak, aby středový paprsek probíhal vrcholem předmětu. Také tento světelný paprsek
zakreslíme. Zjistíme, že oba lomené světelné paprsky se vzájemně neprotínají. Nemůže tedy vzniknout žádný reálný
obrazový bod, nýbrž jen světelná skvrna.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...78
Powered by FlippingBook