DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 60

© 2013 Didaktik s.r.o.
59
44. Dráha paprsků při obrazové konstrukci na rozptylné čočce
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Šipka, l – 8 cm
4
Vodič
1
Modelové těleso plankonkávní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 44.1.
Nejprve zakreslíme optickou osu. Plankonkávní čočku postavíme symetricky k optické ose v pravé části
základního panelu. Podle příslušného nákresu upevníme předmět o velikosti G = 8 cm a zakreslíme polohu konkávní
čočky.
Lampu umístíme tak, aby s osou rovnoběžný dopadající paprsek probíhal vrcholem G. Průběh světelného paprsku
zakreslíme.
Druhou lampou vyprodukujeme středový paprsek, který probíhá vrcholem G. Také tento průběh světelného
paprsku zakreslíme.
Oba světelné paprsky nemají žádný reálný průsečík, čímž nemůže ani existovat reálný obrazový bod. Budou-li
oba lomené světelné paprsky prodlouženy v zorném směru oka, vyplyne z toho průsečík. Tento průsečík představuje
vrchol zdánlivého obrazu, který poznáme jen pouhým okem. Oko nepozná lom světla na konkávní čočce a následuje
světelné paprsky v přímém směru.
Jestliže předmět posuneme blíže k čočce, zvětší se zdánlivý obraz, aniž bychom někdy dosáhli velikost předmětu.
Jestliže předmět odsuneme od konkávní čočky, zmenší se velikost obrazu.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...78
Powered by FlippingBook