DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 61

© 2013 Didaktik s.r.o.
60
45. Akomodace oka
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Modelové těleso půlkruhové
1
Zdroj napětí
1
Clona se 3 štěrbinami
2
Vodič
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 45.1.
Lampu s štěrbinovými clonami
postavíme na levý okraj základního
panelu. Bude vyrovnaná tak, aby
středový světelný paprsek probíhal
vodorovně. Tento světelný paprsek
slouží jako optická osa a zakreslíme ji.
Zmáčkneme vypínač, takže ze tří
světelných
paprsků
vznikne
divergentní svazek paprsků.
Ve vzdálenosti 33 cm postavíme symetricky k optické ose půlkruhové těleso - slouží jako spojná čočka.
Světelný zdroj slouží jako bod předmětu, půlkruhové těleso jako oční čočka. Oční čočka sbírá v ohnisku F
světelné paprsky; slouží jako „žlutá skvrna“ oka.
Model oka zakreslíme. V dané pozici vidí oko předmět ostře.
Lampu přisuneme k modelu oka
(náčrt), vzdálenost předmětů se tedy
zmenší. Místo ostrého obrazového
bodu vznikne na sítnici světelná
skvrna, oko pozná předmět jen
rozmazaně kvůli neostrému zobrazení.
V tomto případě zvýší oko
lámavost zvětšením zakřivení čočky.
Při pokusu toto předstíráme přidáním
plankonvexní čočky. Předmět se nyní
opět ostře zobrazí na sítnici.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...78
Powered by FlippingBook