DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 62

© 2013 Didaktik s.r.o.
61
46. Oční vada a odstranění krátkozrakosti
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Stínové těleso polokoule
1
Zdroj napětí
2
Clona se 3 štěrbinami
4
Vodič
1
Modelové těleso plankonkávní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 46.1.
Nejprve zakreslíme optickou osu. Symetricky k ní přiřadíme podle příslušného nákresu dvě lampy se štěrbinovými
clonami. Dohromady vznikne šest s osou rovnoběžných světelných paprsků. Ve vzdálenosti 30 cm přiřadíme
půlkruhové těleso, které slouží jako oční čočka. Světelné paprsky přicházející z velmi vzdáleného předmětu se sbíhají
u přirozeně vidícího oka v bodě F, který leží na sítnici. V tomto bodě bude předmět ostře zobrazen.
Oko krátkozrakého člověka je příliš dlouhé. Při pokusu bude tato okolnost opatřena značkou (přímá čára, lépe
trochu zakřivená čára) ve vzdálenosti 23 cm od oční čočky podle nákresu. Místo obrazového bodu se objeví světelná
skvrna, rozmazaně pozná krátkozraké oko velmi vzdálená tělesa.
Tuto zornou vadu odstraníme pomoci brýlí, jejichž skla se skládají z konkávních čoček. Při pokusu použijeme ke
korekci plankonkávní čočku, kterou dosadíme před model oka podle nákresu. Plankonkávní čočka o něco rozptýlí
(skoro) s osou dopadající světlo. Soustava konkávní čočky - oční čočky zkoriguje obrazový bod do správné polohy na
sítnici.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...78
Powered by FlippingBook