DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 63

© 2013 Didaktik s.r.o.
62
47. Oční vada a odstranění dalekozrakosti
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Stínové těleso polokoule
1
Zdroj napětí
1
Clona se 3 štěrbinami
2
Vodič
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 47.1.
Lampu (spínač zapnutý) opatříme jednou clonou se 3 štěrbinami a postavíme ji na levý okraj základního panelu
tak, aby prostřední ze tří paprsků probíhal vodorovně. Tvoří optickou osu. Ve vzdálenosti 26 cm od lampy umístíme
půlkruhové těleso jako oční čočku. Divergentní světelné paprsky přicházející od bodu předmětu se sbíhají v
obrazovém bodě F, který leží na sítnici oka. Přirozeně vidící oko zakreslíme.
Dalekozraké oko je ve srovnání k přirozeně vidícímu oku příliš krátké. Podle náčrtu zakreslíme model
dalekozrakého oka. Bod předmětu se nezaostří, nýbrž se zobrazí jako světelná skvrna na sítnici.
Jestliže použijeme spojnou čočku jako sklo do brýlí, zvýší se lámavost čočkové soustavy brýle - oko.
Při pokusu bezprostředně dosadíme před půlkruhové modelové těleso plankonvexní čočku. Nyní se předmětový
bod opět zobrazí na sítnici jako přesný obrazový bod.
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...78
Powered by FlippingBook