DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 64

© 2013 Didaktik s.r.o.
63
48. Dráha paprsků v zrcadlově reflexní kameře
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Modelové těleso hranol
1
Zdroj napětí
1
Clona se 3 štěrbinami
2
Vodič
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 48.1.
Lampu, ze které vycházejí tři rovnoběžné světelné paprsky, postavíme na levý okraj základního panelu. Toto
uspořádání má představovat světelný dopad z velmi vzdáleného předmětu. Podle příslušného náčrtu postavíme
plankonvexní čočku. Symbolizuje objektivní čočku fotoaparátu. Při správném nastavení se na fotografickém filmu ostře
zobrazí velmi vzdálený předmět prakticky jako bod. Pozici filmu zakreslíme.
Hledáček nám poslouží k tomu, abychom našli správný obrazový výsek. Ukázali jsme si použitou techniku při
zrcadlově reflexní kameře.
Dříve než dopadající světelné paprsky zasáhnou film, budou odkloněny pomoci vhodného rovinného zrcadla
nahoru pod úhlem 45° a otočeny úplně se odrážejícím hranolem do oka pozorovatele.
K tomu umístíme pravoúhlý rovnoramenný hranol podle příslušného nákresu. Potom umístíme ploské zrcadlo,
takže se světelné paprsky odrážejí nahoru a na přeponě otočného hranolu se úplně odrážejí (náčrt).
Při uvedení spouštěče do provozu odstraníme rovinné zrcadlo, takže od předmětu dopadající světelné paprsky
zasáhnou film.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...78
Powered by FlippingBook