DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 65

© 2013 Didaktik s.r.o.
64
49. Dráha paprsků v diaprojektoru
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Stínové těleso polokoule
1
Zdroj napětí
2
Modelové těleso plankonvexní
2
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 49.1.
Zakreslíme optickou osu. Podle příslušných nákresů postavíme obě plankonvexní čočky a půlkruhové těleso,
které slouží jako model zobrazené čočky. Vypínač lampy zapneme, takže vznikne divergentní svazek paprsků.
Po zapnutí světla pozorujeme dráhu paprsků: Obě plankonvexní čočky slouží jako kondensory. Zajistí optimální
osvit diapozitivů (zakreslit předmět). Za další je možno poznat, že kondenzor zobrazuje světelné spirálové vlákno na
zobrazovací čočce. Zobrazovací čočka vyprodukuje následovně přímý, reálný a zvětšený obraz diapozitivů na
promítacím plátně.
Jestliže kondenzor odstraníme, poznáme ihned špatný osvit diapozitivů lampou, ze které přicházejí divergentní
svazky paprsků.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...78
Powered by FlippingBook