DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 66

© 2013 Didaktik s.r.o.
65
50. Model lupy
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Stínové těleso polokoule
4
Vodič
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 50.1.
Nejdříve zakreslíme optickou osu ve středu základního panelu. Vodorovně ležící lampu umístíme na levý okraj,
plankonvexní čočku a půlkruhové těleso, které slouží malé ohniskové vzdálenosti jako konvexní čočka, postavíme
podle rozměrů v příslušném náčrtu. Zakreslíme předmět G (velikost předmětu G = 5 cm).
Jen plankonvexní čočka může být nejprve použita ve funkci lupy. Vrchol předmětu G upevníme do průsečíku dvou
světelných paprsků, které přicházejí z obou lamp. Polohu této plankonvexní čočky a průběh světelných paprsků před a
po lomu zakreslíme. Prodloužení obou lomených světelných paprsků udává stanovisko virtuálního obrazu B.
Nyní postavíme půlkruhové těleso jako model oční čočky. Jestliže lampy rozsvítíme, poznáme vznik obrazu B
1
na
sítnici oka. Jestliže zakreslíme pozici oční čočky, označíme průsečík s optickou osou (náčrt) jako zornici, můžeme
zakreslit oba zorné úhly
a
.
je úhel mezi optickou osou a spojovací čárou vrcholu předmětu - zornice,
je úhel,
který svírá optickou osu se spojovací čárou zornice - vrcholu obrazu. Lupa zvětšuje zorný úhel;
je stále větší než
.
Upozornění
: lupu používáme obvykle v krajním případě g téměř stejné jako f, takže lomené paprsky dopadají na oko
téměř rovnoběžně. Tímto pozorujeme obraz se skoro uvolněným okem.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...78
Powered by FlippingBook