DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 67

© 2013 Didaktik s.r.o.
66
51. Model mikroskopu
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Stínové těleso polokoule
1
Zdroj napětí
1
Clona se 2 štěrbinami
2
Vodič
2
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 51.1.
Nejprve zakreslíme optickou osu, z obou plankonvexních čoček vytvoříme bikonvexní čočku. Objektiv, čočku a
světlo postavíme podle příslušného náčrtu. Výchozí bod obou divergentních světelných paprsků slouží jako bod
předmětu.
Objektiv produkuje reálný obrazový bod B bodu předmětu, který čočka zobrazí na sítnici oka. Oba světelné
paprsky, které vychází z čočky, probíhají přibližně stejně rovnoběžně, takže oko může pozorovat v téměř uvolněném
stavu. Jestliže se světelné paprsky prodlouží, poznáme, že mikroskop má za úkol zvětšit zorný úhel.
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...78
Powered by FlippingBook