DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 68

© 2013 Didaktik s.r.o.
67
52. Model astronomického dalekohledu
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Stínové těleso polokoule
1
Zdroj napětí
1
Clona se 2 štěrbinami
2
Vodič
1
Clona se 3 štěrbinami
1
Centrofix smývatelný
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Pravítko
Pokus 52.1.
Nejprve zakreslíme optickou čočku. Lampu, objektiv a čočku postavíme podle příslušných náčrtů. Světelné
paprsky, které rovnoběžně vycházejí z lampy, ukazují, že světlo přichází od velmi vzdáleného předmětu. Ve srovnání
s čočkou produkuje spojná čočka objektivu, s trvající ohniskovou vzdáleností, reálný obrazový bod prakticky v
ohnisku objektivu. Toto zobrazí čočka na sítnici oka.
Rovnoběžně vycházející světelné paprsky umožňují oku, pozorovat předmět v uvolněné pozici. Jestliže se tyto
světelné paprsky prodlouží, je možno poznat dalekohledem zvětšený zorný úhel.
Pokus 52.2
Druhý pokus, který opět sestavíme podle příslušného náčrtu, ukazuje, že ohniska obou spojných čoček se kryjí :
jedná se o telecentrický systém, délka dalekohledu vyplyne z počtu jednotlivých ohniskových vzdáleností. Jen tak
zůstane rovnoběžně dopadající svazek paprsků po průchodu optickým systémem rovnoběžný.
K tomu se ukáže, že průměr svazku paprsků se zmenší, světelná hustota stoupá. Předměty, které nemůžeme
vidět pouhým okem, jsou z tohoto důvodu pozorovatelné dalekohledem.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,...78
Powered by FlippingBook