DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 69

© 2013 Didaktik s.r.o.
68
53. Model Gallileova dalekohledu
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Modelové těleso plankonkávní
1
Zdroj napětí
1
Clona se 3 štěrbinami
2
Vodič
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 53.1.
Nejprve zakreslíme optickou osu. Lampu, objektiv a čočku postavíme podle příslušných nákresů. Rovnoběžné
světelné paprsky, které přichází z lampy, představují světelné paprsky, které přichází z relativně vzdálenějších
předmětů. Dopadají pod zorným úhlem
. Objektiv sbírá světelné paprsky. Dříve než se v bodě předmětu spojí, budou
rozptýleny konkávní čočkou, takže z ní vystoupí rovnoběžně. Tyto světelné paprsky dopadají na oko a jsou
pozorovány uvolněným okem. Ukázalo se, že dalekohled zvětšuje zorný úhel (
 
).
Pokus 53.2.
Druhý pokus představuje Gallileův dalekohled jako telecentrický systém. Rovnoběžně dopadající paprsky po
průchodu tímto optickým systémem vycházejí opět rovnoběžně ven. Průměr svazku paprsku se zmenšuje, čímž se
zvětšuje světelná hustota.
Délka dalekohledu se rovná rozdílu obou ohniskových vzdáleností, neboť zadní ohnisko spojné čočky se kryje s
předním ohniskem rozptylné čočky.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78
Powered by FlippingBook