DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 70

© 2013 Didaktik s.r.o.
69
54. Rozptýlení barev (disperze)
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Optický hranol
2
Vodič
Pokus 54.1.
Lampu s clonou s 1 štěrbinou postavíme na levý spodní okraj základního panelu. „Bílý“ světelný paprsek prochází
optickým hranolem, který je postavená přesně před lampu. Světelný paprsek se štěpí při průchodu hranolem na
spektrální barvy, přičemž červená je nejméně a fialová nejsilněji rozptýlená.
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78
Powered by FlippingBook