DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 71

© 2013 Didaktik s.r.o.
70
55. Spektrální barvy nejsou dále rozložitelné
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Optický hranol
2
Vodič
1
Modelové těleso hranol
Pokus 55.1.
Lampu postavíme na dolní levý okraj základního panelu. „Bílý“ světelný paprsek se při průchodu optickým
hranolem rozloží na spektrální barvy. Podle příslušného náčrtu posuneme hranu hranolu do dráhy paprsků. Jednotlivé
světelné paprsky spektra jsou jednak lomeny a jednak odráženy. V žádném z obou případů není možno poznat další
štěpení spektrálních barev. Spektrální barvy nemohou být už dále rozloženy.
Upozornění
: otáčením pravoúhlého rovnoramenného hranolu může být ovlivněna intenzita odraženého nebo
lomeného barevného dílu stejně jako sytost barev.
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78
Powered by FlippingBook