DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 73

© 2013 Didaktik s.r.o.
72
57. Smíšená barva propuštěného světla
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Optický hranol
2
Vodič
1
Modelové těleso půlkruhové
1
Modelové těleso plankonvexní
Pokus 57.1.
Na dolní levý okraj základního panelu postavíme lampu s jednoduchou štěrbinou. Pomoci optického hranolu
vyprodukujeme kontinuální spektrum. Podle příslušného nákresu pak umístíme bikonvexní čočku do dráhy paprsků,
která se skládá z plankonvexní čočky a půlkruhového tělesa. Z toho vyplyne smíšená barva bílá. V příslušném pořadí
bude hranou mezery zakryta fialová, pak oblast fialovo-modrá atd. Lomené barevné díly procházející čočkou prokážou
pak smíšenou barvu propuštěného světla.
Pokus červené oblasti může být opakován popř. může být mezera umístěna do dráhy paprsků tak, že jen střední
díl spektrálních barev bude propuštěn.
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78
Powered by FlippingBook