DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 74

© 2013 Didaktik s.r.o.
73
58. Doplňkové barvy
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Optický hranol
2
Vodič
1
Modelové těleso hranol
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Modelové těleso půlkruhové
Pokus 58.1.
Pomoci lampy a hranolu vyprodukujeme kontinuální spektrum. Z plankonvexní čočky a půlkruhového tělesa
vytvoříme bikonvexní čočku, postavíme ji podle příslušného nákresu. Bikonvexní čočka sbírá spektrální barvy do bílé.
Mezi hranol a čočku dopravíme pravoúhlý rovnoramenný hranol podle příslušného nákresu, do červené oblasti
spektra. Lomem na tomto hranolu bude tato spektrální oblast vyvedena. Při průchodu spojovací čočkou obdržíme dvě
doplňkové barvy. Posuneme-li hranol dále spektrální oblastí, obdržíme další páry doplňkových barev.
Upozornění
: s tímto postupem můžeme začít také ve fialové oblasti.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78
Powered by FlippingBook