Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 11

9
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Nahoru vpravona tabuli sepřipevní velkámagnetická patka.
• Na ložiskový čep se zavěsí spirálová pružina 10N.
• Vedle této konstrukce se na tabuli připevní malámagnetická patka.
• Namaloumagnetickou patku se připevní torzní siloměr.
Pokusy
S citemnatahujte rukou pružinový siloměr. Táhněte také u šňůry torzního siloměru. K tomu účelu
je zapotřebí určitá síla. Poté zavěste tělesa na spirálový siloměr, resp. na háček torzního siloměru.
Také tímto je způsobenonatahování pružiny.
Závěr :
Vobou případech působí síla, která se při použití těles nazývá také tíhová síla.
Poznámka
Různě velká tělesa způsobují různě velkénatažení pružiny.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...66
Powered by FlippingBook