Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 13

11
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Nahoruna tabuli se připevní dvě velkémagnetické patky.
• Nanásadu ložiskového čepu se zavěsí spirálová pružina 5N.
Pokus
Nyní zavěste tělesa na spirálové pružiny.
Závěr :
Při zdvojené hmotnosti tělesapůsobí dvojnásobná tíhová síla.
Poznámka
Tento způsobprovedení pokusu nyní předpokládá, že u stejných pružin a při stejném natažení
působí stejně velká síla, ale neexistuje striktně proporcionální závislost síly na natažení jako při
zavěšení různých těles na jednépružině.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...66
Powered by FlippingBook