Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 15

13
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Namontážní desku umístětepodle vyobrazení dvě velkémagnetické patky.
• Levý konec listové pružiny se upne do štěrbiny plastového čepu.
• Plastový čep upevněte v levémagnetické patce.
• Táhněte plastový čep s kovovým čepem až do poloviny pravémagnetické patky.
• Nyní položte listovou pružinu na plastový čep pravémagnetické patky.
Pokus
Závaží s háčkem100 g se zavěsí do otvoru na pravém konci listové pružiny. Povšimněte se přitom
zakřivení listové pružiny.
Poté nahraďte závaží s háčkem 100 g závažím s háčkem20 g
Závěr :
Listová pružina se deformuje. Vůči deformaci protipůsobící pružinová síla (vnitřní napětí)
odpovídá tíhové síle tělesa.
Poznámka
Listové pružiny - většinou ve formě svazku různě dlouhých pružin - slouží k odpružení těžších
nákladů, např. u nákladního automobilu nebo vagónu vlaku.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...66
Powered by FlippingBook