Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 19

17
©Didaktik s.r.o.
Cíl :
Vyšetřímedélku roztahování spirálové pružiny tíhovou silou a jejich vzájemnou proporcionalitu.
Konstrukce
• Namontážní desku nahoru doprostřed se připevní velkámagnetická patka.
• Do ložiskového čepu zavěste spirálovou pružinu 10N a nani pověste závaží s háčkem20 g.
• Šipkou označte horní hranu závaží s háčkem.
• Podle vyobrazení připevněte na konec šipkymagnetickéměřicí pásmo.
Pokus
Nulovápoloha pružiny byla stanovenaprvní šipkou. Nyní se na pružinu zavěsí další tělesa a
pokaždé se změří délka změnadélky. Hodnoty roztažení (změny délek)mohou být přeneseny
dodiagramu. Pokus proveďte rovněž se spirálovou pružinou5N. Hodnoty roztažení mohou být
rovněž zaneseny do diagramu a vzájemně porovnány.
Závěr :
Po nastoupení stavu rovnováhy způsobují větší síly (více zavěšené hmoty) odpovídající větší síly
napětí - Hookův zákon
Poznámka
Podle tohoto principu pracují komerční siloměry (dynamometry). Siloměry, které jsou k dispozici
pro školní pokus, jsou průhledné a způsob práce takmůže být viditelný.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...66
Powered by FlippingBook