Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 23

21
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Nahorní stranumontážní desky připevněte doprostřed a svisle patku ve tvaruH.
• Do jezdce upněte torzní siloměr.
• Jezdec připevněte v patce ve tvaruH.
• Do velkémagnetické patky upevněte druhý torzní siloměr, přitom zapusťte násadu do trubice
jen takmálo, jak je tomožné.
• Na tabuli připevněte druhý torzní siloměr svisle podprvní.
• Celou konstrukci odpovídajícím způsobem vyrovnejte.
• Prodlužte tažnou šňůru horního siloměru jinou šňůrou tak, aby byly obě šňůry stejně dlouhé
• Nastavte u obou siloměrů nulové body.
Pokus
Na háčky zavěste závaží s háčkem.Abyste získali přesně stejné hodnoty sil, posunujte horním
siloměremnapatce ve tvaruH. Potémohou být zavěšeny další závaží s háčkem.
Závěr :
Při skládání souhlasně orientovaných sil se jejich velikost sčítá.
Pro rovnovážný stav platí: F=F
1
+F
2
Poznámka
Posunováním horního siloměrumohou být nastaveny různé polohy rovnovážného stavu a
odečteny příslušné hodnoty sil.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...66
Powered by FlippingBook