Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 25

23
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Na tabuli připevněte nahoru doprostřed velkoumagnetickou patku.
• V kovovém čepu uložte kladku.
Pokus
Přes kladku položte šňůru se závažími. Závaží uvádějte do různých poloh.
Závěr :
Vždy nastává rovnovážný stav.
Dvě stejné síly opačně orientované jsou v rovnováze, proto se nevykonává žádný pohyb.
Poznámka
Jestliže zavěsímedodatečněna jednu stranu závaží, je stav rovnováhy narušen. Následuje
pohyb.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...66
Powered by FlippingBook