Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 26

24
©Didaktik s.r.o.
MHM 10 Skládání nesouhlasněorientovaných sil
Materiál
DS110-66
1
magnetickápatka velká
DS110-43
1
magnetickápáskamalá
DM132-1D
2
torzní siloměr 5N
DM121-5B
6
závaží s háčkem 100 g
DG200-1S
1
demonstrační šňůra, bílá, 5m
DL970-3A
2
šipka červená, magnetická
DM135-1R
1
kroužek pro siloměr
Dodatečně zapotřebí
stupnice (demonstrační optický kotouč)
Cíl :
Vyšetřímenesouhlasně orientované (neparalelní) síly.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...66
Powered by FlippingBook