Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 27

25
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Každý ze dvou torzních siloměrůpřipevnětedomalé
magnetické patky.
• Siloměry sepodle obrázku a) připevní na horní stranu
tabule.
• Magnetická kruhová stupnice se připevní uprostředmezi
oba siloměry.
• Donosnéhoháčku levého siloměru se zavěsí kovový
kroužek.
• Nit pravého torzního siloměrumusí být prodloužena jinou
šňůrou. Délkamusí být volena tak, aby při zavěšení
šňůry do kovového kroužku vznikal ke kolmici stejný úhel.
• U kovového kroužku se připevní krátká šňůra se
smyčkou.
• U obou siloměrů se nastaví nulový bod.
Pokus
Na svislou šňůru se nyní zavěsí jedno nebo více závaží s háčkem. Poté co se nastaví rovnovážný
stav, posunuje se kruhovou stupnicí přiléhavě na tabuli. Výslednici (diagonálu v rovnoběžníku sil)
způsobujeopačně orientovaná síla o velikosti přibližně 2N (2x100 g - závaží s háčkem). Nahoře
ještě šikmopůsobící síly F
1
aF
2
musejí být větší než dvě síly, které jsou právě ještě orientovány
nahoru (rozložení síly F).
Závěr :
Při skládání dvou sil, které se setkávají podurčitýmúhlem, se použije rovnoběžník sil.
Poznámka
Při použití vícerých závaží s háčkem vychází jiný odpovídající tvar rovnoběžníku sil.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...66
Powered by FlippingBook