Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 28

26
©Didaktik s.r.o.
MHM 11 Nakloněná rovina - pohybová síla (síla rovnoběžnásnakloněnou rovinou)
Materiál
DS102-1H 1 patka ve tvaruH, magnetická
DS107-2S 1 nakloněná rovina, jednoduchá
DS105-4G 1 držák kolejnice, pevný
DS107-3D 1 držák kolejnice s kulovým kloubem
DS107-1K 1 držák pro siloměr, demonstrační
DM130-1D 1 přesný siloměr 5N, modrý
DM650-1R 1 valivé těleso 500 g
DG200-1S 1 demonstrační šňůra, bílá, 5m
Cíl :
Měření pohybové síly v závislosti na sklonu pojezdové dráhy.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...66
Powered by FlippingBook