Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 29

27
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Na držák kolejnice se doprostředpevně našroubuje nakloněná rovina.
• Držák kolejnice se poté pevněnašroubuje na otočnou stupnici.
• Velký kovový šroubmusí být s citem pevně přišroubován na horní straně stupnice.
• Namontážní desku se doprostřed a svisle připevní patka ve tvaruH.
• Na to sepřipevní otočný držák kolejnice s nakloněnou rovinou.
• Na levém konci kolejnice se našroubuje držák pro siloměr.
• V držáku se s citem připevní siloměr 5N.
• Pomocí krátkého kousku šňůry se naháčku siloměru zavěsí valivé těleso.
Pokus
Na horní straně stupnice sepovolí velký kovový šroub.
Postupněpo 15° se nastaví úhel od 0° do 90°.
Propříslušné sklony se zaznamená naměřená síla.
Stanoví se tíhová síla valivého tělesa a na závěr sepro příslušné sklony porovná s pohybovou
sílou (sílou rovnoběžnou s nakloněnou rovinou).
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...66
Powered by FlippingBook