Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 31

29
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Doprostřednadržák kolejnice sepevně našroubuje jednoduchá nakloněná rovina.
• Poté sedržák kolejnice pevně našroubuje na otočnou stupnici.
• Velký kovový šroubmusí být na horní straně stupnice s citem pevně přišroubován.
• Namontážní desku se doprostřed a svisle připevní patka ve tvaruH.
• Na to sepřipevní otočný držák kolejnice s nakloněnou rovinou.
• Na levém konci kolejnice se našroubuje držák pro siloměr.
• V držáku se s citem připevní siloměr 5N.
• Pomocí krátkého kousku šňůry se naháčku siloměru zavěsí valivé těleso.
• Torzní siloměr se našroubuje domalémagnetické patky, aby bylo umožněno jeho snadnější
uchopení v ruce.
• Do valivého tělesa se zavěsí nosný háček torzního siloměru.
Pokus
Sklonnakloněné rovinymůžebýt bez problémůměněn pomocí kovového šroubu na horní
straně stupnice. Torzní siloměr je odtahován pod úhlem 90° k nakloněné rovině, dokud nedojde
kmírnémunadzdvihnutí valivého tělesa. Při změně úhlu sklonu rovinymusí zůstat zachována
poloha torzního siloměru kolmo k nakloněné rovině.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...66
Powered by FlippingBook