Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 33

31
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Nahorudoprostřed tabule se připevní velkámagnetická patka.
• Votočném kovovém čepu seuloží páková tyč.
• Napáce seodpovídajícím způsobem zavěsí závaží s háčkem.
Pokus
Jsou konstruovány různé polohy rovnovážného stavu aměřeny příslušné normálové vzdálenosti n
a síly F, n je normálová vzdálenost otočnéhobodu - působiště síly F.
Poznámka
• Platí zákon rovnováhy napáce: Součin síly a normálové vzdálenosti je konstantní.
• Opačnémomenty otáčení navzájem udržují rovnovážný stav.
• Použití: např. dvouramenná váha (vizMHM 01).
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...66
Powered by FlippingBook