Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 35

33
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Na tabuli doprostřed nahoru se připevní velkámagnetická patka.
• Votočném kovovém čepu seuloží páková tyč (se středovým otvorem).
• Páková tyč senakloní pod libovolným úhlem.
• Nyní sena tabuli připevní kolmo k pákové tyči patka ve tvaruH.
• Pomocí jezdce se na patku ve tvaruH pevně přišroubuje torzní siloměr.
• Napákové tyči se ve vzdálenosti přibližně 20 cm zavěsí nosný háček.
• Ve vzdálenosti přibližně 20 cm se vlevo zavěsí 4 závaží s háčkem.
• Napatce ve tvaruH se odpovídajícím způsobem nastaví torzní siloměr tak, aby nit směřovala
kolmo k pákové tyči.
• Pod velkoumagnetickou patku se vodorovně připevní modul stupnice.
• Pomocí olovnice se namodulu stupnice vyznačí šipkou poloha směrnice působení.
Pokus
Stanovení aporovnání součinů síla x rameno síly (momenty otáčení) pro otáčení doleva a otáčení
doprava. Extrémní případ: páková tyč ve svislé poloze -moment otáčení se rovná nule.
Poznámka
Dobrá příležitost pro objasnění pojmumomentu otáčení.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...66
Powered by FlippingBook