Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 37

35
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Doprostřed na tabuli se připevní velkámagnetická patka.
• V kovovém čepu se uloží páková tyč.
• Na tabuli se připevní svisle vpravonahoru patka ve tvaruH.
• Do jezdce se upne torzní siloměr, potom se připevní v patce ve tvaruH.
• Dopáky se přibližně ve vzdálenosti 20 cm zavěsí nosný háček.
• Patka ve tvaruH se odpovídajícím způsobem nasměruje tak, aby se šňůra siloměru setkávala
s pákovou tyčí pod pravým úhlem.
• Na ramenu síly se nyní zavěsí závaží s háčkem.
• Torzní siloměr se na patce ve tvaruHodpovídajícím způsobem posunuje tak, aby se šňůra
siloměru setkávala s pákovou tyčí pod pravým úhlem.
Pokus
Páka je uváděna do různých poloh rovnovážného stavu a jsouměřeny normálové vzdálenosti n a
síly F.
Pro ilustraci: 4N x 0,10m= 2N x 0,2m
Poznámka
Platí zákon rovnováhy napáce: Součin síly a normálové vzdálenosti je konstantní.
Opačnémomenty otáčení navzájem udržují rovnovážný stav.
Použití: např. zasouvací rakev, louskáček na ořechy
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...66
Powered by FlippingBook