Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 39

37
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Na tabuli se nahoru doprostřed připevní velkámagnetická patka.
• U jednohootvoru se do kovového čepu zavěsí deska pro těžiště.
• Na tento kovový čep se připevní takéolovnice.
• Nadesce se tužkou zlehkanakreslí těžnice.
Pokus
Deska pro těžiště se poté zavěsí do různých otvorů a zakreslí se příslušné těžnice. V jejich
průsečících sepotom nachází těžiště (hmotný střed desky).
Každý hmotný bod desky vyvíjí na těleso otáčivé kolem osy těžištěmoment otáčení, součet všech
momentů otáčení je však roven nule. Těleso je v každé poloze ve statické rovnováze. Rovnováha,
která působí v těžišti, je součtem všech dílčích tíhových sil a tělesomůže být považováno za
hmotný bod.
Poznámka
Těžnicenakreslete snadnoodstranitelným perem (např. tužkou).
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...66
Powered by FlippingBook