Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 40

38
©Didaktik s.r.o.
MHM 17 Stabilita
Materiál
DS102-1H 1 patka ve tvaruH, magnetická
DS107-2S 1 nakloněná rovina, jednoduchá
DS105-4G 1 držák kolejnice, pevný
DS107-3D 1 držák kolejnice s kulovým kloubem
DS107-1K 1 držák pro siloměr, demonstrační
DM680-2R 1 těleso pro tření a stabilitu
P7230-4E 1 ložiskový čep
DM600-1L 1 olovnice se šňůrou
DL970-3A 1 šipka červená, magnetická
Cíl :
Dojde k převrhnutí, jestliže kolmá směrnice působení tíhové síly (přes těžiště) se již nenachází
nad půdorysem (= plocha, která je ohraničena překlopnou hranou).
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...66
Powered by FlippingBook