Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 41

39
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Napevný držák kolejnice se doprostřed
našroubuje jednoduchá nakloněná
rovina.
• Poté se pevný držák kolejnice
našroubujena otočnou stupnici.
• Nahorní straně stupnicemusí být s
citempřišroubován velký kovový šroub.
• Namontážní desku doprostřed a svisle
se připevní patka ve tvaruH.
• Na to se připevní otočný držák kolejnice
s nakloněnou rovinou.
Pokus1
Na horní straně stupnice seuvolní velký kovový šroub. Opatrně se změní sklon univerzální
kolejnice.
Těleso zůstává stát, dokud se směrnice působení těžiště setkává s půdorysem - znázornění
olovnicí.
Pokus2
Nižší poloha těžiště vyžaduje větší sklonpro převrhnutí a znamená proto vyšší stabilitu.
• Na kolejnici se našroubuje držák pro siloměr, vlevo od toho se ploše položí šipka. (Tyto obě
části byměly zabraňovat sesunutí tělesa pro stabilitu.)
• Tělesopro stabilitu se postaví vlevo od šipky svisle na kolejnici.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...66
Powered by FlippingBook