Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 43

41
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Deska pro tření se namontuje na dvě velkémagnetické patky a poté se připevní vodorovně na
tabuli.
Pokus1
Nyní sena desku položí těleso pro tření (drsný povrch) a zkouší se těleso pro tření odtáhnout
pomocí siloměru.
Pokus2
Nezávislost na velikosti třecí plochy.
Pokus3
Závislost na normálové síle.
Pokus4
Opět nezávislost na velikosti třecí plochy.
Nepatrné rozdílymohou vyplývat z poněkud rozdílných vlastností povrchů tělesa pro tření.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...66
Powered by FlippingBook