Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 45

43
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Nadvě velkémagnetické patky se namontuje deska pro tření, a poté sepřipevní vodorovně na
tabuli. Provedení měření siloměrem při skluzu po hladké ploše.
Pokus1
Nyní sena desku položí těleso pro tření (drsný povrch) a zkouší se těleso pro tření odtáhnout
pomocí siloměru.
Pokus2
Nezávislost na velikosti třecí plochy.
Pokus3
Závislost na normálové síle.
Pokus4
Opět nezávislost na velikosti třecí plochy.
Nepatrné rozdílymohou vyplývat z poněkud rozdílných vlastností povrchů tělesa pro tření.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...66
Powered by FlippingBook