Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 47

45
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Nadvě velkémagnetické patky se namontuje deska pro tření, a poté sepřipevní vodorovně na
tabuli.
Pokus1
Nyní se tělesopro tření položí na kladky desky. Pokoušíme se teď pomocí siloměru odtáhnout
těleso pro tření.
Pokus2
Nezávislost na velikosti třecí plochy.
Pokus3
Závislost na normálové síle.
Pokus4
Opět nezávislost na velikosti třecí plochy.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...66
Powered by FlippingBook