Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 48

46
©Didaktik s.r.o.
Závěr :
Síla valivého tření je podstatněmenší než síla kluzného tření. Vzrůstá proporcionálně k
normálové síle.
Poznámka
Závislost na vlastnosti povrchůmůže být vyšetřena nastrčenímDM680-2G gumové desky na
zástrčcena těleso pro tření.
Nepatrné rozdílymohou vyplývat z poněkud rozdílných vlastností povrchů tělesa pro tření.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...66
Powered by FlippingBook