Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 51

49
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Nadržák kolejnice se doprostředpevně našroubuje jednoduchá nakloněná rovina.
• Poté se držák kolejnice pevně našroubuje na otočnou stupnici.
• S citem semusí pevně přišroubovat na horní straně stupnice velký kovový šroub.
• Namontážní desku doprostřed a svisle se připevní patka ve tvaruH.
• Na to se připevní otočný držák kolejnice s nakloněnou rovinou.
• Valivé těleso se pomocí krátkého kousku šňůry zavěsí na háčku siloměru.
Pokus
Jeměřena dráha v kolmici a stanovena příslušná síla (5N). Potom jeměřena síla a dráha pro
pohyb podél nakloněné roviny pro dosažení téže výšky zdvihu.
Závěr :
K tomu, aby bylo těleso vynesenodo výšky h, je vždy zapotřebí stejná práce.
Pokus opakujte pro různéúhly sklonu.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...66
Powered by FlippingBook